Copyright 2018 - Nederland Handelsforum Luxembourg asbl

Tijdens de ALV van het NHF werd, zoals gebruikelijk een nieuw bestuur gekozen. Nieuw in dit bestuur is Robert de Jong, verantwoordelijk voor onze moderne web-site en de NHF Facebook pagina. Het NHF is nu on line bereikbaar en dat wordt bijzonder gewaardeerd door de leden. Dat zien we aan de bezoekersaantallen.

De plannen voor 2017 zijn duidelijk. De belangrijke rol van het NHF in Luxemburg met verve blijven waarmaken. Om te beginnen, door het organiseren van de traditionele evenementen, met boeiende sprekers op aantrekkelijke locaties. Er zitten daarnaast een paar bedrijfsbezoeken in de pijplijn. Bovendien werken we aan een reeks kleinschaliger bijeenkomsten, die meer business gericht zijn. Zoals zaken-ontbijt of -borrel in samenwerking met een bedrijf of financiële instelling. De voorzichtige ervaringen van de voorbije twee jaar, leert dat hier ruime belangstelling voor bestaat.

Een ander belangrijk onderwerp voor dit jaar, is het opfrissen van de statuten, wat eens in de zoveel jaren noodzakelijk is. Het bestuur van het NHF hoopt u binnenkort te ontmoeten op één van onze bijeenkomsten.

We houden u on-line op de hoogte.

Bank gegevens:

IBAN LU47 0023 1107 2850 0000  
BIC code: BILLLUL 
tnv Het Nederlands Handelsforum asbl