Copyright 2018 - Nederland Handelsforum Luxembourg asbl

Het NHF heeft een duidelijk doel voor ogen. Bij de oprichting in 1996 werd dat zo onder woorden gebracht: 

‘Voornaamste doelstelling van het NHF is het informeren over de professionele sectoren en het bevorderen van het onderlinge contact in de Nederlandstalige particuliere sector in Luxemburg alsmede het bevorderen van onderlinge steun en integratie van de leden en de versoepeling van contacten met lokale overheden en beroepsorganisaties.

De doelstelling wordt verwezenlijkt door het organiseren van verscheidene avondbijeenkomsten en lunches met interessante en originele gasten uit het Luxemburgse en Nederlandse bedrijfsleven en uit lokale en Europese overheidsorganisaties.

Daarnaast staan steevast op het jaarprogramma een bedrijfsbezoek, de traditionele kerstborrel en het galadiner. Hierdoor worden de onderlinge contacten tussen de leden van het NHF met Luxemburgse overheden en verwante organisaties versterkt.

Ook fungeert het NHF op die manier als een basis voor informeel overleg en onderling vertrouwen in het zakelijke verkeer en zorgt het ervoor dat bruggen worden geslagen tussen zakengemeenschappen in Nederland, België en Luxemburg.

Aan het nastreven van de doelstelling wordt doorgaans gewerkt met de actieve steun van en samenwerking met de Nederlandse ambassade in Luxemburg en de Nederlandse Kamer van Koophandel in Brussel. Concreet vormt het NHF dus een unieke samenkomst van een breed en divers scala ondernemers.

Daarnaast heeft het NHF de betekenis van een hechte ledenkring met grote onderlinge affiniteit. Zo kan het zorgen voor een goede opvang van nieuwkomers in Luxemburg. Door de kennis en ervaring die de leden in de loop der jaren opgedaan hebben kunnen zij in het kader van het NHF hulp bieden om een weg te vinden in Luxemburg. De actieve steun en het vertrouwen onder de leden resulteert er tevens in dat zij elkaar gemakkelijk kunnen introduceren in diverse verwante kringen en organisaties.

Zoals gezegd wordt het NHF ervaren als een zeer welkome ontmoetingsplaats en wint het nog voortdurend aan belang. Zo heeft het goede verhoudingen ontwikkeld met zusterverenigingen elders in de wereld en toenemende contacten met lokale Nederlandstalige clubs in Luxemburg.

Bank gegevens:

IBAN LU47 0023 1107 2850 0000  
BIC code: BILLLUL 
tnv Het Nederlands Handelsforum asbl