Copyright 2018 - Nederland Handelsforum Luxembourg asbl

Algemene Ledenvergadering

ALV 2017

Op 15 februari vond in Hamm, in de smaakvolle 'Namur', de ALV van het NHF plaats. Het werd een vlotte, geïnspireerde, bijeenkomst. Voorzitter Olger Draijer dankte de bestuursleden voor hun inspanningen, Hanneke Gruijs doorliep de activiteiten van het voorbije jaar en Eddy Termaten gaf verslag van een gezonde boekhouding. De kascommissie straalde. We namen afscheid van Lucien Douwes en Stefan Van Look, die niet her-verkiesbaar waren en heetten Robert De Jong welkom in het nieuwe bestuur.

Het NHF staat er goed voor. Zeker, nu we na de nodige inspanningen echt actief 'on line' zijn. Robert, die voor het hele online–verhaal zal instaan, toonde tijdens de ALV al een stukje van onze nieuwe, zeer aantrekkelijke NHF - website, die vanaf nu voor iedereen beschikbaar is:  Vanaf vandaag hebben we een website waar we trots op mogen zijn! 

Daarnaast werd de Facebook – pagina opgefrist, LinkedIn nieuw leven ingeblazen en komen we ook op Twitter en Google+. Dat alles ook, nadat uit een klein 'intern marktonderzoek' is gebleken, dat een NHF – aanwezigheid op de 'sociale media' voor onze leden wezenlijk van belang is. Dit onderzoek, waaraan ruim 80 % (!) van de aanwezigen op het lustrumfeest meededen, wees verder uit, dat verjonging, nieuwe leden en business-gerelateerde activiteiten / evenementen hoog op het verlanglijstje staan.

Voorzitter Draijer haalde nog aan, dat uit alles blijkt, dat onze leden actief betrokken zijn en willen zijn bij onze activiteiten en riep nadrukkelijk iedereen op, niet te schromen met het doen van voorstellen en het inbrengen van ideeën. Per slot van rekening zijn de NHF – evenementen er op gericht om elkaar te ontmoeten, zaken te doen, ervaringen uit wisselen en de handel te stimuleren.

Als bijzondere verrassing kreeg Ruud Vernimmen een door de bestuursleden gesigneerde drukproef van het nieuwe ledenboekje overhandigd. Dit ledenboekje zal klaar liggen op het Gala en zal tevens online beschikbaar zijn. We houden er u, meer dan ooit uitgebreid van op de hoogte.

Tot binnenkort. Om te beginnen op ons jaarlijkse Gala!

Het NHF bestuur

  • 16730645_989741441126035_3948767676108315133_n.jpg
  • 16807118_989741541126025_8343261759146088954_n.jpg
  • 16830649_989741387792707_8893112948763234944_n.jpg
  • 16831046_989741391126040_4711099153834356369_n.jpg
  • 16864329_989741434459369_550005730846811730_n.jpg
  • Bestuur-2017.jpg
  • Bestuur2017-2.jpg

0
0
0
s2smodern

Bank gegevens:

IBAN LU47 0023 1107 2850 0000  
BIC code: BILLLUL 
tnv Het Nederlands Handelsforum asbl