Nederlands Handelsforum Luxemburg

De zakelijke
ontmoetingsplaats
voor Nederlandstaligen
in Luxemburg.

Over ons

Onze geschiedenis en doelstellingen

Het Nederlands Handelsforum stelt zich ten doel mensen uit het bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen. Het NHF bestuur organiseert daarom evenementen zodat iedereen elkaar kan ontmoeten. Ook nieuwkomers kunnen zo kennis nemen van het bedrijfsleven, de cultuur, de politiek en de maatschappij in Luxemburg en Nederland over het algemeen. Bij de evenementen kan gedacht worden aan bijvoorbeeld een kerstborrel, nieuwjaarsborrel, een barbecue etc. Bij veel evenementen worden interessante sprekers genodigd, soms wordt er een gala georganiseerd. De sprekers, vaak zeer prominent, hebben veel interessante kennis en ervaring te delen vanuit het bedrijfsleven, de financiële branche, de advocatuur, de politiek of het onderwijs om maar een paar voorbeelden te noemen. We worden daarbij actief gesteund door de Nederlandse ambassade.

Naast de hierboven omschreven activiteiten worden er ook bezoeken aan bedrijven georganiseerd.  We streven naar een zo groot mogelijke verscheidenheid.  Zie ook de link “sprekers”.  De lijst varieert van premier,  CEO in het bedrijfsleven,  tot astronaut !  Op deze manier wordt er naar een zo vlot en goed  mogelijke integratie in de Luxemburgse maatschappij gestreefd.

Geschiedenis

Het Nederlands Handelsforum startte zijn activiteiten in 1995 en werd officieel opgericht in 1996.  Het NHF bleek te voorzien in een behoefte en ontwikkelde zich snel tot een ontmoetingsplaats  tussen sprekers, zakenmensen, politici en sociaal actieve mensen.  In 1998 werd het symbolische aantal van 100 leden bereikt. Tot op de dag vandaag is het Handelsforum een succesvolle club die in het jaar 2022 zijn 25e Lustrum hoopt te vieren.

Contact

Mocht u meer informatie willen, of mocht u lid willen worden, dan is het bestuur als volgt bereikbaar via mail:

Voorzitter
Dhr. Bart van Wagenberg
nhfsecretariaat@gmail.com

Penningmeester
Mevr. Ricky Goslings
nhfsecretariaat@gmail.com

Secretariaat
Mevr. Joyce Gerbracht
Dhr. Bob Gerbracht
nhfsecretariaat@gmail.com

Organisatie evenementen
Dhr. Han Wezenberg
nhfsecretariaat@gmail.com

Privacy policy

Aangezien het NHF de privacy regel- en wetgeving van Luxemburg volgt kunnen adressen en telefoonnummers van leden en alle andere vormen van relaties niet via een ledenboek of openbare website bekend gemaakt worden.

Het NHF echter stelt zich ten doel mensen met elkaar in contact te brengen. Daartoe dienen de te organiseren evenementen. Mocht een lid, nieuwkomer of relatie toch vragen in die richting hebben, kan diegene contact opnemen met het bestuur. Indien mogelijk zal dan een contact tot stand gebracht kunnen worden.

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

Voor de administratie in de database van leden, aspirant leden en vrienden van het NHF verzamelen wij:

De voornaam, de achternaam, het mail adres, de datum ingang van het lidmaatschap en als daar toestemming voor gegeven wordt ook het woonadres en de naam van de eventuele partner.We gebruiken deze gegevens ook voor het verzenden van de nieuwsbrief. Daarnaast gebruiken we deze gegevens voor het verzenden van de facturatie .

Boven genoemde gegevens worden alleen met uw toestemming gehanteerd en niet gedeeld met derden zonder uw uitdrukkelijke toestemming.

Met wie delen wij de gegevens?

De gegevens worden allen gedeeld met het bestuur en in het geval van aanvragen van buiten om een contact tot stand te brengen zullen wij dit alleen doen na uitdrukkelijke toestemming van de betrokken bedrijven of personen.

Hoe lang bewaren wij de gegevens?

Na opzegging van het lidmaatschap of na het royeren van een lidmaatschap bewaren wij de gegevens nog één jaar. Na deze tijd verwijderen wij deze gegevens op verzoek. Wij verzamelen de gegevens alleen met toestemming en bewaren alleen de gegevens waarvoor toestemming is verleend. Gegevens die we om wettelijke redenen, administratieve redeneren of veiligheidsredenen hebben verzameld worden hiervan uitgezonderd.

Welke rechten heeft u over deze gegevens?

U kunt alle gegevens opvragen die wij over u hebben geregistreerd inclusief de gegevens die u ons verstrekt heeft. Daarnaast kunt u van ons eisen dat wij eventueel verkeerd geregistreerde gegevens corrigeren en dat wij gegevens verwijderen in overeenstemming met artikel 21 GDPR en artikel 17 GDPR.

Eventuele klachten

Mocht u desondanks toch van mening zijn een klacht te hebben over het feit dat er gegevens van u in ons bezit zijn ivm. een artikel GDPR, kunt u alsnog contact opnemen met de CNPD (www. cnpd.lu).

 

 

Sprekers

Dit zijn slechts enige voorbeelden, de werkelijke lijst is veel groter.

Spreker Functie op het moment van de voordracht
Luc Frieden Oud  Ministre de la Justice et du Trésor 
Roeland Pels Directeur Benelux Trust S.A
Laurens Jan Brinkhorst Oud Minister van Economische Zaken
Maestro Bartholomeus-Henri Van De Velde Orkest leider / dirigent
Hans van der Loo Head European Union Laison bij Royal Dutch Shell 
Yves Wagner ex-CEO van Fortis Investments, CEO van “The Directors Office”
Hans Poppelaars Chefkok Manoir Kasselslay
Edward Heerema Oprichter en President van Allseas Group SA
Kris de Souter Chief Investment Officer en Member of the Executive Committee van Dexia Private Banking
Yves Mersch Gouverneur Banque Centrale de Luxembourg
Koen Lenaerts Rechter aan het hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen
Jan Aalberts Ceo Aalberts Industries NV
André Kuijpers Astronaut
ZKH Constantijn en HKH Laurentien Prins en Prinses der Nederlanden
Dhr. Xavier Bettel Premier van de staat Luxemburg

NHF